De poelslak wordt gezien als de meest effectieve algeneter. Poelslakken zijn de grootste eters en planten het snelste voort. Posthoornslakken doen het beter bij ondiepe waterpartijen dan de andere soorten zoetwaterslakken. Voor zwemvijvers is alleen de moerasslak geschikt, de moerasslak brengt namelijk geen zwemmersjeuk over. Zwemmersjeuk kan alleen worden aangetroffen wanneer watervogels de waterpartij bezoeken.