Sommige soorten hebben een betere zuiverende werking dan andere. De meest krachtige oeverplanten (helofyten) zijn: gele lis, egelskop, kalmoes en beekpunge. Sterkte zuurstofplanten zijn: diverse soorten fonteinkruid, hoornblad, waterpest en aarvederkruid.