Vochtminnende planten hebben slechts een beperkte houdbaarheid in de geleverde kwekerspot. De vochtminnende moeten daarom in een vijvermand, in de bodem of in een laag (minimaal 10 cm) lavaspit, zeoliet, substraat of grind geplant worden.